Hot Springs

When you live a busy life in the city, it’s easy to forget to take a break. Minakami boasts 18 hot springs, making it one of the few hot springs destinations in the Kanto area. Hot springs fans from around the country come to relax in the open-air baths while they enjoy the beautiful view of nature.

Browse by map
Nakaya Ryokan
Pomie
Kinseikan Seseragi
Nakaya Ryokan
Sarugakyo Hotel
Michinoku
Sarusho
Nakajima
Hatago Shinden
Minakamikan
Yagura
Minakami Kogen Hotel 200
Syoubun
Takaragawa Onsen
Miyamae Sanso
hakanoreisen
Miyano Ryokan
Kanetaya
Le Vent Vert Kokyo
Joetsukan
Hotel Sunbird
Hotel Sunbird
Higuchi
Hotel Yunojin
Cervin
Yado Kanzan
Hatagoya Maruichi
Kurayashiki Nonohanabatake
Ryokan Tanigawa
Yunojyuku Joetsukan
Hanasakiyama
Old-String
Sekigahara
Lodge Hodaigi
Yuzunoyado Honden
Terihaso
Nagura
Familio Minakami
Cottage Minakami
Kawafuru-Onsen Hamaya Ryokan
KKR Minakami Suimeiso
Ominekan
Ryokan Sanrakuso
Minakami Sanso
Hotel Shimeikan
Nitaya
MICASA
Minenoyu Tsukiyonokan
PAL
Matsubaya
Daikokukan
Yoshinoya
Be
Bettei Senjuan
Maniwa
Ryokan Tanigawa
Hotel Juraku
Hashiba
Mikawaya
Sennotani
Kiccho
Shojuen
Chalet la Neige
Naeba Prince Hotel
Kinseikan Seseragi
Tenjin Lodge
Hatago Shoya
Mokuba
Saebusa
Kirin
Fujiya
Ryokan Miyama
Hoshi Onsen
Namiki Sanso
Higuchi
Hotel Familio Minakami
Minakami Kogen Hotel 200
Ryudo
Joseikan
Yamaji
Matsunoi
Blueberry
Seikoso
Shobun
Eirakuso
Boukengoya
Kogen House
Yumotokan
Taiyokan
Komeya Ryokan
Yumoto Choseikan
Tatsumikan
Amuse
Bettei Yaeno
Asanebou
Otakiya ryokan
Yado Tamura
Minakami Hotel Juraku
Onoya Hakkeien
Takaragawa Onsen Ousenkaku