Minakami Tourism Association

1744-1 Tsukiyono, Minakami-machi, Tone-gun, Gunma, 379-1313, Japan

+81-(0)278-62-0401

info@enjoy-minakami.jp