Access

Train

Narita Airport

Narita Express

Haneda Airport

Monorail

Hamamatsu-cho Station

Tokyo Station

Joetsu Shinkansen

Takasaki Line

Ueno Station

Takasaki Station

Jomo-Kogen Station

Joetsu Line

Gokan Station

Kamimoku Station

Minakami Station

Yubiso Station

Doai Station

Niigata Station

Go by JR Joetsu Shinkansen
Tokyo Sta.~Jomo-Kogen Sta. (Fastest 66 mins)
Niigata Sta.~Jomo-Kogen Sta. (Fastest 61 mins)
Go by JR Joetsu Line
Ueno Sta.~Takasaki Sta. ~Gokan Sta. (About 3 hrs)
Ueno Sta.~Takasaki Sta.~Minakami Sta. (About 3 hrs)

Car

Nerima IC

Kan-Etsu Expressway

Hachiouji JC

Tsurugashima JC

Ken-O Expressway

Nagano IC

Fujioka JC

Joushinetsu Expressway

Hitachinaka IC

Utsunomiya-Kaminokawa IC

Takasaki JC

Kita-Kanto Expressway

Tsukiyono IC

Minakami IC

Niigata-Nishi IC

Go by Kan-Etsu Expressway
Tokyo Nerima IC~Tsukiyono IC (About 1 hr 30 mins)
Tokyo Nerima IC~Minakami IC (About 1 hr 40 mins)
Niigata-Nishi IC~Tsukiyono IC (About 2 hrs)
Niigata-Nishi IC~Minakami IC (About 1 hr 50 mins)
Go by Kita-Kanto Expressway
Hitachinaka IC~Tsukiyono IC (About 3 hrs)
Hitachinaka IC~Minakami IC (About 3 hrs 10 mins)
Utsunomiya-Kaminokawa IC~Tsukiyono IC (About 2 hrs)
Utsunomiya-Kaminokawa IC~Minakami IC (About 2 hrs 10 mins)

【Kan-etsu Transportation・Local Bus】Jomo-Kogen Station〜Minakami Station〜Tanigawadake Ropeway, Yunokoya

Now Loading...